Marianne Andersen & Joachim Wallem Rasmussen
Vases

Image 1/-
Designers tell

VasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVasesVases

Designers tell

Det å arbeide med leire og keramikk var ukjent for oss. Vi har valgt å designe en serieprodusert form der formens flater dekoreres med forskjellige glasurer, noe som skaper variasjon i overflate og tekstur. Resultatet er en rekke helt unike objekter.

De utstilte objektene er en begrenset kolleksjon vaser med et direkte og tydelig formspråk. Dette bunner ut i en felles begeistring for arkitekturens brutalisme. Ved å sette det brutale opp mot det lekne og eksperimenterende skapes det en interessant tilnærming til den billedlige forestillingen av vase som objekt.

Wwww.marianneandersen.com Mmail@marianneandersen.com T+47 900 52 674