Marbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled ContainersMarbled Containers

Designers tell

Vårt seneste prosjekt kombinerer marmoreringsteknikken vi har arbeidet med tidligere, med støpte reproduksjoner av tradisjonelle keramiske beholderformer. Dette er generiske former som opprinnelig ble dreid for hånd med tydelige røtter i håndverkstradisjonen. Slike beholdere føyer seg inn i rekken av hverdagsgjenstander som bestandig befinner seg i vår nærhet; funksjonelle objekter vi på daglig basis interagerer med. Vår automatiserte og vanemessige omgang med dem bidrar til at vi ofte verken reflekterer over dem eller er bevisste verdien de har.

Valg av teknikk fører med seg ulike assosiasjoner. Støp handler om å duplisere et objekt, og fremstår som et redskap for masseproduksjon. Vi har valgt å beholde delelinjene og ujevnhetene fra støpeformene. Disse sporene etter produksjonen, kombinert med en uforutsigbar marmoreringsteknikk, gjør hvert objekt unikt, og forteller en historie om objektenes tilblivelse. Det blå og hvite henviser også til den sterke tradisjonen av blå-hvitt porselen.

Beholderne kan brukes til oppbevaring, slik krukkene tradisjonelt ble brukt, som vaser for vakre blomster, eller som dekorative objekter i seg selv.

English
Our latest project combines the marbling porcelain technique we have worked with before, with slip cast reproductions of traditional ceramic vessels. Choice of technique brings along different associations, and thus influence how we interpret or even value an object.

The series consists of four jars in different sizes and one large bowl. These are generic, archetypal container shapes that originally where thrown on a potter’s wheel - objects closely related to a craft tradition. Casting on the other hand is about duplicating an object, and refers to mass production. We have chosen to not remove casting seams and irregularities caused by the casting molds. These imperfections and traces from the process of making, along with the unpredictable marbled porcelain, makes each container completely unique.

Some of the containers have the blue and white color of traditional china porcelain, but with a contemporary twist, literally. The containers can be used for storage, as they traditionally were meant to; as vases for beautiful flowers - or simply as decorative objects.

Wwww.gunzlerpolmar.no Mpost@gunzlerpolmar.no T+47 938 27 027 / +47 936 04 355